Proefproject mosselfarm heeft de primeur: eerste watervergunning voor medegebruik in offshore windpark Borssele

Op 14 februari 2022 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het besluit genomen om aan OOS SMF B.V. vergunning te verlenen voor de aanleg en het gebruik van een mosselfarm in kavel III van windenergiegebied Borssele. Dit proefproject is de eerste vorm van medegebruik in een windenergiegebied op de Nederlandse Noordzee.

Op de Noordzee is er in toenemende mate ruimte nodig voor het opwekken van windenenergie. Dat maakt de noodzaak groter om in deze windenergiegebieden efficiënt en meervoudig ruimtegebruik toe te passen. Dit betekent onder meer het faciliteren van zogenoemd medegebruik in de windenergiegebieden. Voor windenergiegebied Borssele is een gebiedspaspoort opgesteld waaruit volgt dat het grootstel deel van kavel III gereserveerd is voor maricultuur. De omvang en het type activiteit van deze proefpilot zijn in overeenstemming met dit gebiedspaspoort. De aanvraag van de mosselfarm is zorgvuldig getoetst aan relevante regelgeving en beleid. De belangen van de windparkexploitant en de mogelijke effecten op het windpark zijn afgewogen bij het beoordelen van de vergunningaanvraag. Verder zijn er geen significante negatieve ruimtelijke of ecologische effecten van de aanleg en het gebruik van de mosselfarm te verwachten. OOS SMF B.V. en de windparkexploitant van kavel III zullen nog nadere praktische afspraken uitwerken over de uitvoering van de pilot.

Haalbaarheid

De vergunning aan OOS SMF B.V. heeft een looptijd van vijf jaar. Het proefproject zal in het voorjaar van 2022 van start gaan. Doel van het project is om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het kweken van hangcultuurmosselen op de Noordzee in een windpark. Het gaat daarbij zowel om de technische kant - het systeem dat wordt gebruikt - als om de opbrengst - het invangen van mosselzaad en een goede mosselgroei.

Besluit ter inzage

Het besluit met bijbehorende stukken ligt tot en met 28 maart 2022 tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg. Een digitaal exemplaar van het besluit en de bijbehorende aanvraag kan via het Noordzeeloket ingezien worden: https://www.noordzeeloket.nl/beheer/vergunningen/vergunningen-procedure.

Bent u ook geïnteresseerd in medegebruik ontplooien in een windpark, kijk dan voor meer informatie op Doorvaart en medegebruik - Noordzeeloket.

Borssele pilotproject
Windenergiegebied Borssele. De locatie van het pilotproject is aangegeven met een rode cirkel. Bron: OOS SMF B.V.