Overzicht Wetgeving & Beleid Noordzee 2022 gepubliceerd

Het jaarlijkse overzicht van Wet & regelgeving 2022 (BREIN) is gepubliceerd op het Noordzeeloket. BREIN staat voor de basislijst Beleid en Regelgeving Informatiesysteem Noordzee. Deze basislijst bestaat uit een overzicht van nationale regelgeving en beleidsinstrumenten, convenanten,1 alsmede verdragen en EU-instrumenten die relevant zijn voor de planvorming en het beheer van het Nederlandse deel van de Noordzee.

Dit rapport is het resultaat van onderzoek uitgevoerd door het Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) van de Universiteit Utrecht. Het rapport vormt een actualisering van eerdere rapporten die door het NILOS zijn opgesteld. De gegevens in het onderhavige rapport zijn in het algemeen geactualiseerd tot 15 november 2022.

Naar de BREIN -Rapportage 2022