Noordzeelanden helpen elkaar verder in kenniscommunity

Het aantal windparken in de Noordzee neemt toe. Hiermee groeit ook de behoefte vanuit de Noordzeelanden om ervaringen en kennis rondom deze windparken uit te wisselen. Vanuit die behoefte is de North Sea Shipping Group (NSSG) ontstaan, een zogeheten kenniscommunity. “De focus ligt op het delen van de ontwikkelingen en het uitwisselen van kennis”, aldus Joris Brouwers, voorzitter van de NSSG. “Zo helpen we elkaar de juiste richting op,” vult Alma Kanders-de Hoop aan, secretaris van de NSSG.

Binnen de kenniscommunity draait het vooral om het delen en uitwisselen van plannen, informatie, tips en trucs. Brouwers: “Door dit in een vroeg stadium uit te wisselen, maak je mogelijke uitdagingen tijdig bespreekbaar en inzichtelijk. Zo gebeurt dat niet pas in het formele consultatietraject.” Landen leren van elkaars ervaringen en kennis. Of ze dit ook toepassen in hun beleid, is aan de landen zelf. “Je helpt elkaar de juiste richting op. Dat betekent niet dat je die kant op moet, maar je hoopt uiteindelijk wel een gestroomlijnd beleid te krijgen”, vervolgt Kanders-de Hoop.

Noordzee windmolens

Door elk land vertegenwoordigd

De NSSG komt gemiddeld vier keer per jaar samen, waarvan één fysieke bijeenkomst in een van de deelnemende landen. Elk land is in zo’n bijeenkomst vertegenwoordigd door één of meerdere personen. Een vast onderdeel is het uitwisselen van de laatste stand van zaken over de ontwikkelingen op ruimtelijk gebied of dingen die relevant kunnen zijn vanuit scheepvaartperspectief. Kanders-de Hoop: “Elk land presenteert zijn ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bevindingen van incidentoefeningen in windmolenparken of ervaringen met noodsleephulp. Deze presentaties en alle relevante documenten delen we met de deelnemende landen via een online platform.”

Uitbreiding van netwerk

De community zorgt voor een groter bereik en een sneller antwoord. “Als je een vraag stelt in de rondvraag aan het einde van een bijeenkomst, gaan er zo drie, vier handen omhoog. Er is altijd wel iemand die weet waar je terecht kunt. Of die meer weet over het onderwerp en daarover bijvoorbeeld een presentatie wil geven tijdens de volgende bijeenkomst”, licht Brouwers toe.

Hoewel Brouwers virtuele bijeenkomsten ziet als een positieve ontwikkeling, benadrukt hij wel de meerwaarde van fysieke bijeenkomsten. “Met name voor kennisuitwisseling is virtueel prima, maar als je echt stappen wilt maken, echt wilt samenwerken, dan heeft een fysiek netwerk zoveel meerwaarde. Dat bepaalt ook de sfeer in de groep, de informele setting.”

De kracht van informaliteit

Kenmerkend aan de community is de informaliteit. “Dat is juist heel fijn,” vindt Kanders-de Hoop. “Je hebt niet te maken met formele protocollen. Je kunt vrijuit brainstormen en hoeft niks af te stemmen. Officiële besluiten nemen we niet, maar dat is ook niet het doel. De informaliteit is de kracht van het geheel.” Joris vult aan: “Het is laagdrempelig. Juist de informele samenwerking leidt tot hele praktische en werkbare oplossingen.”

Wil je meer weten over de kenniscommunity of heb je een andere vraag? Met dit formulier kan je jouw vraag of opmerking naar ons versturen. De juiste contactpersoon neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.