Bruinvisonderzoek in windpark Borssele in beeld en geluid

Is een windpark in de Noordzee een geschikt leefgebied voor bruinvissen? Dat is de basisvraag in het meerjarig onderzoek dat het Wind op zee ecologisch programma (Wozep) sinds oktober 2021 laat uitvoeren in windpark Borssele, voor de kust van Zeeland. Een nieuw projectfilmpje op het Noordzeeloket geeft een inkijkje in dit onderzoek.

De bruinvis is een beschermde diersoort. Er leven enkele tienduizenden van deze kleine walvisachtigen in de Nederlandse Noordzee. Ze maken gebruik van echolocatie en produceren een soort ‘klikgeluiden’ om te navigeren, om te jagen en om de omgeving waar te nemen.

Voor het onderzoek zijn 14 meetstations in en rond windpark Borssele geïnstalleerd die de klikgeluiden van bruinvissen registreren. Dat biedt veel kennis over het voorkomen van de bruinvis binnen het windpark. Iedere drie maanden varen de onderzoekers van WaterProof BV en Wageningen Marine Research langs de boeien voor controle en het ophalen van tussentijdse data. In het filmpje doen twee onderzoekers hun verhaal. “We weten inmiddels al dat bruinvissen na de bouw van een windpark terugkomen”, aldus één van hen. “Maar er is langdurige monitoring nodig om te weten of er uiteindelijk net zoveel bruinvissen in de parken voorkomen als daarbuiten. Daarom trekken we vijf jaar voor dit onderzoek uit.” Het onderzoek is van belang voor de keuzes die gemaakt worden bij de ontwikkeling van windenergie op zee.

Bekijk hier het filmpje Bruinvisonderzoek in windpark Borssele.

Meer weten over Wozep?

Windparken op zee hebben effect op de ecologie onder en boven water. Het Wind op zee ecologisch programma (Wozep) doet onderzoek naar dat effect op beschermde soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en hun leefomgeving. Met de kennis die dat onderzoek oplevert kunnen maatregelen worden genomen om negatieve effecten van windparken op zee zoveel mogelijk te beperken.

Het Wind op zee ecologisch programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.