Afbeelding Windenergiegebieden

WOZ_Routekaart_v17_NL_april_2023