Afbeelding Windenergiegebieden

WOZ_Routekaart_v20_NL_april_2024