Afbeelding Windenergiegebieden

WOZ_Routekaart_v19_NL_november_2023