Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 43

Header nieuwsbrief IDON

Vrije doorgang voor trekvogels in windparken op zee

Tijdens de vogeltrek vliegen er op sommige nachten miljoenen vogels over de Noordzee. Sinds 1 juli 2023 stoppen de Nederlandse offshore windmolens dan tijdelijk met draaien. Een primeur.

In gesprek met Wytske Postma: de directeur van Stichting De Noordzee

Een gezonde zee met een hoge biodiversiteit, natuurversterkende windparken en ruimte voor vissers en andere gebruikers. Dat is de toekomstdroom van Wytske Postma, die sinds 1 september 2022 directeur is bij Stichting De Noordzee. Ze kijkt terug op een mooi eerste jaar.

Internationale oliebestrijdingsoefening op Noordzee

Op 7 juni 2023 nam Rijkswaterstaat, samen met de Kustwacht en partners uit Denemarken en Duitsland, deel aan de jaarlijkse oefening voor het bestrijden van een olieverontreiniging op de Noordzee. Met als doel: samen snel en effectief handelen in geval van een noodsituatie.

Windenergie in het kwadraat: nogmaals verdubbeling van de ambitie

De ontwikkelingen van windenergie op zee blijven in een rap tempo doorgaan. Verscheen er in 2022 in de IDON-nieuwsbrief nog een artikel over het realiseren van 21GW vóór 2031, nu richt de aandacht zich op het aanwijzen van windenergiegebieden voor de periode erná. Het kabinet heeft besloten dat er voor de periode tussen 2031 en 2040 op de Noordzee ruimte moet worden gezocht voor 23-26 gigawatt (GW) extra vermogen.