Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 41

Header nieuwsbrief IDON

Voortgangsrapportage over scheepvaartveiligheidsprogramma Wind op Zee

Met de oplevering van de windparken Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord liggen er straks bijna 700 windturbines in de Noordzee. Maar wat betekent dat voor de scheepvaart?  In 2025 komen we met een beleidsadvies over scheepvaartveiligheid in offshore windparken.  Onze voortgangsrapportage zorgt voor transparantie op de weg daarnaartoe,” verklaart programmamanager Kees Storm van Rijkswaterstaat Zee en Delta.

OSPAR rapporteert oceaanverzuring in Quality Status Report

Oceaanverzuring komt overal in de noordoostelijke Atlantische Oceaan voor, maar de snelheid waarmee dat gebeurt, varieert per gebied. Dat en meer blijkt uit onderzoek van OSPAR. De resultaten gaan mee in het Quality Status Report (QSR) dat in september 2023 verschijnt. Onderzoeker Jos Schilder (Rijkswaterstaat) geeft desgevraagd alvast een voorproefje.

Impressie Noordzeedagen 2022

Op 3 en 4 november 2022 reisden verschillende Noordzeeprofessionals af naar Wageningen voor de Noordzeedagen. Centrale thema: ‘Biodiversiteit in de Noordzee, dilemma’s en keuzes in kaart.’ Dit was de hoofdvraag: hoe kunnen we de rijke mariene flora en fauna benutten, maar tegelijkertijd ook beschermen?