Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 34

Header nieuwsbrief IDON

40 jaar Stichting Noordzee

Op 30 november 2020 presenteerde Stichting De Noordzee een Noordzeebanket. Dit vanwege het 40-jarig jubileum van de ngo. De traktatie bleek een waar charmeoffensief voor de Noordzee. Directeur Floris van Hest legt uit: ”Wij houden van de Noordzee, en we willen graag dat alle Nederlanders dat ook doen.”

Kunstmatig substraat als kans voor natuur

Platte oesters die in zogenaamde oestertafels rondom windturbines geplaatst worden en betonnen buizen die op de bodem zijn geïnstalleerd als schuil- en voedselgebied voor kabeljauw. Het zijn voorbeelden van ‘natuurinclusieve’ maatregelen die worden genomen bij de bouw van windparken bij Borssele. Zo leveren de parken niet alleen energie, maar worden ook de ecologische waarden versterkt.

Vismigratie in het Haringvliet

Op 24 oktober 2020 was het Wereld Vismigratiedag. Het evenement is bedoeld om visvriendelijke kunstwerken in het zonnetje te zetten. Zoals de Haringvlietsluizen. Deze werden in januari 2019 -voor het eerst sinds 1970- op een kier gezet om de vismigratie in Europa te verbeteren. “En we zien nu al meer trekvissen”, zegt André Breukelaar van Rijkswaterstaat.

Kunstmatige intelligentie op de Noordzeebodem

Hoe is het gesteld met de onderwaterwereld van de Noordzee? Informatiehuis Marien werkt samen met het Datalab en het hydrobiologisch laboratorium van Rijkswaterstaat en Wageningen Marine Research aan een nieuwe manier om de bodem van de Noordzee in kaart te brengen met automatische beeldherkenning. In eerste instantie ligt de focus van het project op de Klaverbank. De bedoeling is dit later uit te breiden naar andere gebieden.