Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 33

Header nieuwsbrief IDON

Wier&Wind

Er zijn plannen voor grootschalige zeewierteelt in windparken op de Noordzee. Maar kan dat wel? Bij Wier&Wind willen ze gaan bewijzen dat het lukt. Maar voor de eerste zeewiervloot het groene goud aan land brengt, moet er nog wel wat gebeuren.

Grensbewakers op de Noordzee

De Noordzee is het portaal van de grote Europese havens. Die zijn cruciaal voor de economie. De Douane controleert alle goederen die Europa binnenkomen en werkt als ‘goederenregisseur’ nauw samen met andere overheden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Gluren bij de Buren

In het Waddengebied hebben ze hun huiswerk al gedaan. Er ligt een ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 met zicht op een uitvoeringsprogramma. Bij het Programma Noordzee 2022-2027 timmeren ze nog vlijtig aan de weg. Als ze het daar slim spelen gaan ze gewoon gluren bij de buren.

Ruimtelijke programmering in het waterdomein

De nieuwe Omgevingswet (>2021) verplicht het Rijk om elke zes jaar beleids- en beheerplannen met ruimtelijke impact te bundelen tot overzichtelijke programma’s. Die worden ter besluitvorming voorgelegd aan de ministerraad. Dat geldt ook voor water. Hoe staat het met het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 en het ontwerp-Programma Noordzee voor 2022-2027? Lisette Groot Kormelink en Tina Kelder (beide IenW) geven tekst en uitleg.