Presentatie adviesrapport 'Blueprint Maripark' 14 mei 2024

Het 'Blueprint Maripark' adviesrapport is op 14 mei gepresenteerd op een drukbezochte bijeenkomst van de Community of Practice Noordzee! Rogier van Steennis van EY overhandigde het rapport voor de mogelijke ontwikkeling van een eerste natuur inclusief Maripark aan LNV directeur Nanou Beekman.

Aanbieding Blueprint Maripark 14 mei 2024
Aanbieding Blueprint Maripark 14 mei 2024

Deze blauwdruk laat zien hoe een Maripark binnen een bestaand of nog te ontwikkelen windpark opgezet kan worden, hoe het aangestuurd kan worden en wat er nodig is om het financieel rendabel te maken met een positief effect op het ecosysteem.

Nathalie Scheidegger lichtte de advies opdracht toe om met deze overkoepelende aanpak medegebruik haalbaarder te maken. Er volgende een levendige interactie met de zaal, samen met mede initiatiefnemer Nico Buytendijk en met Rogier van Steennis.

De deelnemers gingen ook met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van een Maripark. Zoals over welke publiek-private rollen zijn nodig, wat vraagt dit van ondernemerschap en mogelijkheden van samenwerking maar ook over beroepen en benodigde expertise.

Aan het eind van de bijeenkomst was er aandacht voor het afscheid van Nico Buytendijk als programmamanager en mede oprichter van de CoP Noordzee.

Het Blueprint Maripark adviesrapport is opgesteld door adviesbureau EY in opdracht van het ministerie van LNV en sluit aan op de Visie Voedsel uit zee en grote wateren van minister Adema, die onlangs naar de Tweede Kamer is verstuurd. Het rapport staat op het Noordzeeloket. Kijk hier voor het volledige rapport: Blueprint Maripark - Noordzeeloket