Noordzeker en Zeevonk II winnen tenders windparken op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta

De grootste vergunningsronde voor windparken op zee in Nederland tot nu toe is succesvol afgerond. Noordzeker, een consortium van ABP, APG en SSE Renewables, is de winnaar van de vergunning voor windpark IJmuiden Ver kavel Alpha. Hierbij ligt de nadruk op de versterking van de natuur van de Noordzee. Zeevonk II, een joint venture van Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) is de winnaar van IJmuiden Ver kavel Beta. Bij dit windpark ligt de nadruk op de slimme inpassing van het windpark in het energiesysteem. De 2 windparken zullen hernieuwbare elektriciteit produceren en hebben elk een vermogen van ten minste 2 gigawatt. De windparken zullen naar verwachting in 2029 in gebruik worden genomen.

De windenergiegebieden liggen ongeveer 62 kilometer uit de kust en worden aangesloten op het stroomnet op zee via 2 platforms met een verbinding naar land. De elektriciteit van kavel Alpha landt aan in Borssele en de elektriciteit van kavel Beta landt aan op de Maasvlakte. Beide kavels zijn vergund met een vergelijkende toets met financieel bod. Met de bouw van deze windparken wordt weer een flinke stap gezet in het vergroten van de energieonafhankelijkheid en verduurzaming van Nederland. Samen zijn deze windparken goed voor ongeveer 14% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “Noordzeker en Zeevonk II hebben mooie plannen voor deze nieuwe windparken op zee. Het laat zien dat windparken en natuur goed samen kunnen gaan, en dat wind op zee met slimme oplossingen kan helpen bij het verminderen van druk op het stroomnet op land. De marktomstandigheden zijn ingewikkelder geworden, dus ik ben extra blij dat deze partijen de windparken op zee willen bouwen!”

Versterking natuur Noordzee

Het windpark in IJmuiden Ver kavel Alpha draagt bij aan het herstel en de versterking van de Noordzee natuur. In de plannen van Noordzeker zitten turbine- en windparkontwerpen die bijdragen aan de bescherming van vogels, en maatregelen die de verstoring van zeezoogdieren tijdens de bouw- en exploitatieperiode sterk zullen verminderen. Ook zal Noordzeker verschillende kunstmatige riffen installeren bij ruim 75% van de turbines. Daarnaast gaat Noordzeker een levend laboratorium bouwen om te laten zien hoe windparken kunnen helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Noordzeker heeft een financieel bod van ruim € 1 miljoen per jaar gedaan, wat Noordzeker gedurende de gehele vergunningsduur van 40 jaar jaarlijks zal betalen. Ook betaalt Noordzeker de kosten van de milieueffectrapportages en locatiestudies ter hoogte van ongeveer € 20 miljoen.

Inpassing in het energiesysteem op land

Het ontwerp van het windpark IJmuiden Ver kavel Beta heeft als doel de opgewekte elektriciteit beter te integreren in het energiesysteem en overbelasting van het stroomnet op land te voorkomen. Zeevonk II zal een elektrolyser (waterstoffabriek) met een capaciteit van 1 gigawatt gaan bouwen in de haven van Rotterdam. Doordat de elektriciteit van het windpark op de Maasvlakte aan land komt en de elektrolyser daar in de buurt wordt gebouwd, hoeft de elektriciteit niet eerst verder het stroomnet op. Dit ontlast de druk op het stroomnet. Zeevonk II heeft een financieel bod van € 20 miljoen per jaar gedaan, ook voor een periode van 40 jaar. Ook Zeevonk II betaalt de kosten van de milieueffectrapportages en locatiestudies ter hoogte van ongeveer € 20 miljoen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft samen met onafhankelijke expertcommissies de aanvragen beoordeeld. Ook de vergunningaanvragen voor de volgende tenders voor kavels IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I (samen 4 gigawatt) zullen op basis van een vergelijkende toets met financieel bod worden beoordeeld. Aan het einde van het 3e kwartaal van 2025 kunnen windparkontwikkelaars een vergunningaanvraag voor deze windparken indienen. Deze windparken zijn onderdeel van de plannen voor de realisatie van 21 gigawatt aan windenergie op zee in 2032. Voor deze 21 gigawatt zal ongeveer 4,4% van het Nederlandse deel van de Noordzee nodig zijn. Binnen deze windenergiegebieden zijn ook vormen van medegebruik mogelijk, waardoor de ruimte nog beter kan worden benut.

Noordzeker en Zeevonk II winnen de tenders voor de windparken IJmuiden Ver Alpha en Beta op de Noordzee. De twee windparken zullen elektriciteit produceren en hebben elk een vermogen van ten minste 2 gigawatt (GW)
Beeld: EZK