Windparken op zee: Nederland ruim op schema, begin 2024 start tender voor verdubbeling

Op 20 december heeft het consortium CrossWind de bouw van het windpark Hollandse Kust (noord) afgerond. Daarmee heeft Nederland nu in totaal 4,7 GW aan windenergie op zee gerealiseerd, goed voor ongeveer 16% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Het doel van 4,5 GW dat in 2013 is afgesproken is daarmee ruim en binnen de afgesproken tijd behaald. Ook start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat volgende week het traject voor de gunning van twee van de grootste windparken op zee tot nu toe, waarbij in één keer 4 GW windenergie op zee wordt vergund. Bijna net zoveel als de totale capaciteit van de bestaande windparken bij elkaar.

Doordat Nederland verduurzaamt hebben we steeds meer duurzame elektriciteit nodig. Wind op zee wordt daarbij de grootste bron van hernieuwbare energie voor Europa. De afgelopen 10 jaar zijn daar al flinke stappen in gezet. In het Energieakkoord van 2013 is afgesproken dat Nederland in 2023 4,5 GW windenergie op zee in bedrijf zou hebben. Dat is met een capaciteit van 4,7 GW ruim behaald. Het is gelukt binnen de tijd, binnen het budget en bijna zonder subsidie. Dat is een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse en Europese windindustrie. Sinds 2018 worden windparken voor de Nederlandse kust subsidievrij vergund. De realisatiefase na de gunning van windparken op zee is in de afgelopen jaren flink verkort, van 7 tot 10 jaar naar 3 tot 4 jaar. Eén van de pijlers van deze efficiëntieslag is het Nederlandse 'one-stop-shop'-principe voor de tenders voor windparken op zee. Dit betekent dat een projectontwikkelaar van windparken op zee voor alle informatie en vergunningen terecht kan bij de Rijksoverheid.

2024: grootste tenderronde van Nederland tot nu toe

Eind februari 2024 gaan de eerstvolgende tenders voor windenergie open. Het gaat om windenergiegebied IJmuiden Ver, kavels Alpha en Beta. Het is het grootste windenergiegebied voor Nederland. De kavels zijn samen in één keer goed voor 4 GW. De windparken komen op ruim zestig kilometer van de Nederlandse kust te liggen, ter hoogte van IJmuiden. Het is de verwachting dat ze in 2029 en 2030 in gebruik worden genomen.

Volgende week publiceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve tenderregelingen en de definitieve kavelbesluiten. De tenders bestaan uit een zogenoemde vergelijkende toets met aanvullend een financieel bod. Deze methode is ook in de tender voor Hollandse Kust (west) toegepast. Ecologie en inpassing van de geproduceerde elektriciteit in het energiesysteem zijn belangrijke punten in de tender; de overheid wil hiermee oplossingsgerichte en innovatieve biedingen stimuleren. Eind 2031 wil Nederland ongeveer 21 GW aan opgesteld vermogen windenergie op zee behalen.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “De Noordzee wordt dé leverancier van groene elektriciteit voor Europa en een onmisbaar onderdeel van het duurzame energiesysteem van de toekomst. De afgelopen jaren heeft Nederland grote stappen gezet met natuurgerichte en technische innovaties, zijn de kosten omlaag gegaan en zijn we steeds efficiënter gaan werken. Daar mogen we trots op zijn. Ik ben ook blij dat we nu een belangrijke stap vooruit kunnen zetten met de grootste Nederlandse tender tot nu toe.”

Voor een indruk van 10 jaar ‘Routekaart Wind op Zee’, zie deze film: