Wijziging beleidsregel instelling veiligheidszones windparken op zee

Op 1 januari 2023 is de Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee gewijzigd. De voorwaarden voor doorvaart zoals opgenomen in artikel 3 van de beleidsregel zijn aangepast. De wijziging houdt in dat doorvaart binnen de veiligheidszones van windparken op zee alleen is toegestaan - in aangewezen passages - voor schepen met een maximale lengte over alles van 46 meter. In de aangewezen passages mag dag en nacht gevaren worden op voorwaarde dat het vaartuig een werkend Automatic Identification System (AIS) heeft en een marifoon aan boord heeft. Ook moet er minimaal 150 meter afstand worden gehouden tot de windturbines en mag er niet geankerd worden of op een ander manier verbinding worden gemaakt met de bodem.

In het Programma Noordzee 2022-2027 is vastgesteld dat doorvaart in windenergiegebieden op zee alleen onder voorwaarden is toegestaan in aangewezen passages. Dit houdt in dat naast bestemmingsverkeer alleen vaartuigen kleiner dan of gelijk aan 46 meter toegelaten kunnen worden in de daarvoor aangewezen doorvaartpassage binnen de veiligheidszone van de windparken. Verder geldt dat het niet is toegestaan zich binnen een straal van 150 meter rond een windturbine te bevinden. Dat geldt ook voor voorwerpen die vanaf het vaartuig gebruikt worden, zoals hengels, haken of dobbers.

Zulke voorwerpen zouden schade kunnen veroorzaken aan kabels of kunnen onderhoudswerk aan windturbines hinderen. Ook kunnen die voorwerpen schadelijk zijn voor bijvoorbeeld oesterherstel-projecten of andere constructies die met het oog op natuurherstel zijn geïnstalleerd. Vissen met een hengel is toegestaan in de doorvaartpassages op voorwaarde dat daarbij 150 meter afstand tot turbines wordt gehouden en gevaar of hinderlijk gedrag voor het scheepvaartverkeer of de exploitatie van windenergie wordt vermeden.

De wijziging van de beleidsregel heeft geen gevolgen voor de geldende besluiten tot het instellen van de veiligheidszone(s) voor Offshore Windpark Egmond aan Zee, Prinses Amaliawindpark, de Gemini windparken en windenergiegebied Borssele. Deze besluiten blijven vooralsnog onveranderd.

Meer informatie

De wijziging van de Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee is op 28 december 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

De met ingang van 1 januari 2023 geldende Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee is te vinden op Overheid.nl.