Structuurvisiekaart Programma Noordzee 2022 2027 online beschikbaar

In het Programma Noordzee 2022-2027 zijn de ontwikkelingen op en rond de Noordzee vastgelegd in plannen en gevisualiseerd in verschillende kaarten. Een voorbeeld is de structuurvisiekaart Noordzee 2022-2027. Informatiehuis Marien  maakte een digitale versie van de kaart beschikbaar via de IHM (Informatiehuis Marien) (Informatiehuis Marien) Open Data Viewer.

Programma Noordzee 2022-2027

Het Programma Noordzee gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieutoestand in een van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. De centrale opgave in het Programma Noordzee 2022–2027 is het vinden van de juiste maatschappelijke balans in de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee. Die ontwikkeling moet efficiënt en veilig zijn én passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem.

Digitale ontsluiting van de kaart

Het kader voor de ruimtelijke ordening uit het Programma Noordzee volgt uit verschillende inhoudelijke beleidsvoornemens. Dit kader geeft een toelichting op het voorgenomen ruimtelijke beleid voor de thema’s natuur, windenergie op zee, scheepvaart, zandwinning, kabels en leidingen en militaire activiteiten. De Structuurvisiekaart Noordzee brengt dit beleid in beeld. Het kader gaat in op de ruimtelijke verkenningen die sinds 2021 worden voortgezet in verband met het aanwijzen van nieuwe windenergiegebieden, reserveren van ruimte voor nieuwe scheepvaartroutes en mogelijk aanpassen van defensieoefengebieden.

Vanuit verschillende hoeken was er veel belangstelling voor een digitale versie van de kaart. IHM (Informatiehuis Marien) (Informatiehuis Marien) ziet hier ook het belang van in en maakt de ontsluiting van de kaart als een digitaal product mogelijk. Het is ook een goede aanleiding om visualisatie mogelijkheden van onze geoserver beter te verkennen. We hebben geprobeerd om de pdf versie van de kaart zo goed mogelijk na te bootsen. Dat leverde helaas wel een aantal beperkingen op. Kijk maar eens in onze viewer wat u ervan vindt.

Er zijn 2 versies van de kaart:

  • een versie met gecombineerde kaartlagen voor het overzicht
  • een versie met de losse afzonderlijke kaartlagen die downloadbaar zijn

Gebruiksbeperkingen

Een dikke disclaimer voor het verdere gebruik van de kaart en de downloads is wel op zijn plaats! In de viewer zijn gegevens te vinden die gebruikt zijn voor de productie van de Structuurvisiekaart Noordzee – Noordzeeprogramma 2022-2027. Deze hebben we lokaal moeten opslaan om te kunnen weergeven in de viewer en kunnen we daarom niet updaten.

U dient rekening te houden met het feit dat aanpassingen van visies en genomen besluiten na publicatiedatum van het Programma Noordzee, niet zijn weergegeven in de kaart .

Link naar de kaarten