Noordzeelanden kijken voortaan naar alle sectoren

De landen rondom de Noordzee gaan hun onderlinge overleggen anders aanpakken, zodat de belangen van de verschillende sectoren beter op elkaar worden afgestemd. Nu worden vaak nog aparte afspraken gemaakt over onder meer visserij, scheepvaart of de bouw van windmolenparken. Door alle sectoren tegelijk aan bod te laten komen, kan de Noordzee efficiënter worden gebruikt en beschermd. In Nederland kennen we die samenwerking al. Hier overleggen de verschillende sectoren samen in het Noordzeeoverleg.
Greater North Sea Basin Initiative meeting
Vertegenwoordigers van de landen rondom de Noordzee en van sectoren en NGO's tijdens de lancering van het Greater North Sea Basin Initiative. Foto: Gerhard van Roon

De Noordzee wordt heel intensief gebruikt. Er lopen drukke scheepvaartroutes doorheen. Er worden steeds meer windmolenparken aangelegd. Vissers willen voldoende ruimte overhouden om economisch gezond te kunnen vissen. En door dat intensieve gebruik is het ook van groot belang om afspraken te maken over bescherming van de natuur.

Om al die belangen met elkaar in evenwicht te brengen, bestaat in Nederland al een aantal jaar het Noordzeeoverleg. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter maken vertegenwoordigers van alle sectoren en de overheid hier onderling afspraken, rekening houdend met elkaars belangen.

GNSBI

De landen rondom de Noordzee hebben nu afgesproken op een soortgelijke manier te gaan samenwerken. Dat zijn Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En ook Ierland hoort bij het overleg, al ligt het niet direct aan de Noordzee.

Greater North Sea Basin Initiative presentation
Voorzitter van het Noordzeeoverleg Sybilla Dekker en minister Mark Harbers tijdens de presentatie van het Greater North Sea Basin Initiative. Foto: Gerhard van Roon

Onder de naam Greater North Sea Basin Initiative (GNSBI) richten ze hun overheidsstructuren zodanig in, dat landen én sectoren elkaar sneller en beter kunnen vinden. Op die manier is het eenvoudiger om kennis met elkaar te delen, bijvoorbeeld over de toekomstperspectieven van de visserij of over het gezamenlijk effect op de Noordzee van bijvoorbeeld windparken, zandwinning en scheepvaart.

Uitdagingen

‘Eén van de grote uitdagingen op de Noordzee is de ruimte’, stelde onze minister Mark Harbers bij de presentatie van de GNSB. ‘Elk land wil dat er ruimte blijft voor schepen, maar ook dat er duurzame energie komt, voldoende ruimte blijft voor voedselwinning uit zee door een duurzame visserij, en dat de zee een gezond leefgebied is voor vogels, vissen en zoogdieren. Ik zie dat we die uitdagingen met z’n allen veel efficiënter kunnen aanpakken, bijvoorbeeld door te zorgen dat wij aan onze grens geen windpark aanleggen als Duitsland aan hun zijde een scheepvaartroute plant.’

Eerder heeft de Europese Commissie al aangegeven dat GNSBI een voorbeeld is voor de rest van Europa over hoe ruimtelijke planning internationaal kan worden geoptimaliseerd.

Zie ook: