Kennisgeving Espoo processen irt uitbreiding windparken in VK en aanwijzing windenergiegebied in Denemarken

1. Equinor New Energy limited plant de uitbreiding van twee windparken in de Engelse Noordzee, de Sheringham en Dudgeon windparken, ten behoeve van een zestigtal nieuwe windturbines.

Wilt u meer weten?

Reacties kunnen tot uiterlijk 10 februari 2023 gestuurd worden aan: sadep@planninginspectorate.gov.uk

Meer informatie over dit project en alle bijbehorende documenten vindt u op de website en op dit overzichtsdocument:

Sheringham and Dudgeon Extension Projects | National Infrastructure Planning (planninginspectorate.gov.uk) en  EN010109-000479-SADEP Examination Library.pdf (planninginspectorate.gov.uk)

2. Denemarken plant een consultatie voor de scoping fase van de MER voor het windenergiegebied Nordsoen. De consultatie zal in Maart 2023 beginnen. Partijen kunnen tot 30 Januari 2023 aanvragen om deel te nemen aan het MER-proces (e-mailadres: Espoo@mst.dk).