Officiële opening Offshore Expertise Centrum door minister van Klimaat en Energie

Maandag 16 mei verzorgde minister Rob Jetten van Klimaat en Energie tijdens een werkbezoek de officiële opening van het Offshore Expertise Centrum (OEC) van Rijkswaterstaat in Stellendam. Ron Kolkman – CIO van Rijkswaterstaat - verwelkomde de minister in het centrum, dat van cruciaal belang is voor een goede informatievoorziening op zee en onder meer als test- en beheercentrum fungeert van het Rijkswaterstaat-project Maritieme Informatievoorziening Servicepunt.

De minister kreeg tijdens zijn bezoek een rondleiding op het centrum en was één van de eersten die het zogeheten ‘belevingspad’ van het OEC bezocht. Hij kreeg uitleg van de experts die er werken en sprak ook met verschillende partners van het OEC, waaronder veel Noordzeepartners. Onder meer de Kustwacht, het KNMI, TenneT en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waren aanwezig. Hij was erg geïnteresseerd en nam de tijd om meer te weten te komen over de verschillende samenwerkingen.

Aankomst minister Rob Jetten

Cruciaal voor windparken op zee

Met het project Maritieme Informatievoorziening Servicepunt realiseert, exploiteert en beheert RWS de fysieke en digitale infrastructuur die nodig is om maritieme data te verzamelen en verspreiden naar een diverse groep afnemers. Door middel van sensoren in en op windparken op zee wordt data over bijvoorbeeld golfhoogtes, scheepvaartbewegingen en routes van trekvogels verkregen. Deze data en informatievoorziening zijn van cruciaal belang voor de windparken die de komende jaren in het kader van de energietransitie worden aangelegd op de Noordzee. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opdrachtgever van het project, als verantwoordelijke partij voor de uitrol van windenergie op zee.

Rondwandeling

IV op Zee

Het OEC – gelegen aan de voet van Haringvlietsluizen – is het test- en beheercentrum van het project. Alle sensoren die uiteindelijk op zee worden geplaatst worden eerst hier in een realistische opstelling in hun onderlinge samenhang getest. Op land werken is immers gemiddeld tien keer goedkoper dan offshore. Daarnaast fungeert het OEC ook als plek waar Rijkswaterstaat met verschillende partners onderzoek doet naar en expertise deelt over (nieuwe) toepassingen voor informatievoorziening op zee. Dit alles onder de noemer IV op zee, de rode draad die verbindt. Lees hier meer over het OEC en het project.

Installatie

Officiële opening

Na de rondleiding hees de minister voor het eerst de OEC-vlag en was de officiële opening van het centrum een feit. Tot slot onthulde hij het sculptuur The ones at sea van kunstenares Micky Hoogendijk, dat zij speciaal voor deze locatie maakte. Het symboliseert de connectiviteit waar Rijkswaterstaat met het OEC naar streeft. De minister keek terug op een geslaagde en informatieve ochtend.

Onthulling kunstwerk