Noordzeedagen

Wageningen Marine Research organiseert op 3 en 4 november samen met NIOZ, Deltares, RWS en TNO de Noordzeedagen 2022. Vanuit het gloednieuwe Omnia op de Wageningen Campus kunnen deelnemers zich laten inspireren, meepraten en hun netwerk uitbreiden. Het voorlopige programma - dat omstreeks medio september meer in detail wordt ingevuld – is bekend en aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Meld je aan!

Tijdens de Noordzeedagen delen wetenschappers, vertegenwoordigers uit het beleid, het bedrijfsleven, NGO’s en andere belanghebbenden informatie, en voeren een dialoog over het thema “Biodiversiteit in de Noordzee – dilemma’s en keuzes in kaart”.

Programma dag 1 en 2
Op de eerste dag starten we met diverse plenaire sprekers zoals Sybilla Dekker en Prof. ing. Simon Bush waarna we via een fishbowl-gesprek gezamenlijk de grootste dilemma’s in biodiversiteit gaan bepalen. In de middag kunnen deelnemers twee van de acht parallelsessies volgen rondom diverse actuele Noordzee-thema’s:

 • Innovatie in monitoring
 • De digitale Noordzee
 • Nieuwe voedselproductie & biodiversiteit
 • Beheer van ongequoteerde vissoorten
 • ORELSE: effecten van zandwinning
 • Ecosysteemmodellering
 • Seascape: het toekomstige natuurlijk landschap voor de Noordzee
 • Klimaatverandering en biodiversiteit
 • Data diversiteit op de Noordzee
 • WOZEP: Effecten Wind op Zee op de biodiversiteit
 • Natuurinclusieve windparken
 • Bodemberoerende visserij en biodiversiteit
 • Onderwatergeluid en biodiversiteit
 • Cumulatieve effecten
 • De ambitie van Natura 2000 in 2050
 • Transities Noordzee: stakeholderinvolvement 2.0

De eerste dag wordt afgesloten met een postersessie, borrel en een diner.

Via een mini-symposium op de tweede dag word je door wetenschappers geïnformeerd over alle feiten en trends over de biodiversiteit van de Noordzee. Om daarna elkaar wederom in kleinere gezelschappen te ontmoeten over de belangrijkste dilemma’s in biodiversiteit die de deelnemers gezamenlijk hebben bepaald. De Speld Live zorgt voor een ontspannen afsluiting.

Jaarlijks congres
De Noordzeedagen is een jaarlijks terugkerend tweedaags evenement waarbij een brede range aan betrokkenen bij de Noordzee elkaar ontmoeten en informatie delen die betrekking heeft op onderzoek, beheer en gebruik van de Noordzee.