Koning Willem Alexander op bezoek bij windpark Hollandse Kust Zuid

Donderdag 25 augustus bracht koning Willem Alexander een werkbezoek aan verschillende locaties op de Noordzee, waaronder het transformatorplatform van TenneT in het windpark Hollandse Kust. Ook Rijkswaterstaat was daarbij aanwezig in de persoon van Robert Keupers, Interface Manager Offshore van het project Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP).

“Waar TenneT in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het electriciteitsgrid aanlegt in de windparken op zee, is RWS verantwoordelijk voor de aanleg van het datagrid. RWS wint deze data in door middel van verschillende soorten sensoren die aan de mast of op het dek en jacket van het TenneT-platform worden geplaatst”, aldus Robert. “Het gaat om ecologische, nautische en hydro meteo data, die vervolgens in ruwe of verwerkte vorm door MIVSP wordt geleverd aan diverse belanghebbende partijen, waaronder TenneT. TenneT en RWS MIVSP zijn dus op meerdere manieren onlosmakelijk met elkaar verbonden”.

Koning Willem-Alexander 1

Begin augustus hebben Robert en zijn collega’s van het Offshore team van MIVSP ervoor gezorgd dat de verbindingen van alle sensoren op Hollandse Kust Zuid-beta zijn aangesloten, getest en operationeel gemaakt. Op de werf in Antwerpen worden de laatste werkzaamheden verricht aan het platform en de sensoren voor het windpark Hollandse Kust Noord. Op het Offshore Expertise Centrum (OEC) in Stellendam, het test- en beheercentrum van MIVSP, hangt de mast alweer vol met de sensoren voor het windpark Hollandse Kust West-alpha. Voor elk windpark worden alle sensoren namelijk eerst op land getest, omdat de kosten van het werken op zee vele malen hoger zijn dan op land.

Bekijk hier een videoverslag van de opening van het Offshore Expertise Centrum door Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie.