Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het Noordzeeloket alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet het Noordzeeloket aan de privacywetgeving.

Noordzeeloket maakt gebruik van Google Analytics

Om bezoekersaantallen en interesses van bezoekers te monitoren maakt het Noordzeeloket gebruik van Google Analytics. Er is met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten waarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt door het Noordzeeloket geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de cookies die Google Analytics gebruikt.

Hoe gaat het Noordzeeloket om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Het Noordzeeloket gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat het Noordzeeloket uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.
Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.