Overleg Infrastructuur en Milieu

In het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) is de verantwoordelijke overheid voor het Noordzeebeleid in gesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met sectoren die de Noordzee gebruiken.

Dit overleg over het integrale waterbeleid en de Noordzee vindt plaats op nationaal niveau. Vertegenwoordigers van de decentrale overheden en andere departementen kunnen als waarnemers bij het overleg aanwezig zijn.

Deelnemende maatschappelijke organisaties zijn:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
 • Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI)
 • Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
 • LTO-Nederland
 • Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA)
 • Nederlandse Vereniging van Zandwinners (NVZ)
 • NWEA (NWEA)
 • Sportvisserij Nederland
 • Stichting De Noordzee
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Stichting Reinwater
 • Stichting van de Nederlandse visserij
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN)
 • Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO)
 • Vereniging VNO-NCW
 • Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW)