Het Informatiehuis Marien gaat door

In een feestelijke setting zijn op 11 oktober 2023 de laatste handtekeningen gezet onder de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst 2024 – 2029 voor Informatiehuis Marien (IHM(Informatiehuis Marien)). De drie partnerorganisaties - ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Defensie - kiezen met meer medewerkers en heldere aansturingslijnen bewust voor een versteviging van de basis en daarmee een nóg robuuster IHM.

ondertekening_1
Toine Barten (Chef der Hydrografie) en Nanou Beekman (Directeur Natuur en Visserij, LNV) ondertekenen de Samenwerkingsovereenkomst

Duurzame data op de Noordzee

Data verzamelen op zee is kostbaar, daarom is hergebruik belangrijk. IHM(Informatiehuis Marien) (Informatiehuis Marien) maakt sinds 2012 data, informatie en onderzoeksgegevens over de Noordzee op één plek toegankelijk voor belangstellenden, overheden en professionals. Het IHM fungeerde de afgelopen periode als spin in het web in de samenwerking tussen overheden, kennisinstituten, bedrijfsleven en organisaties als Digishape, Informatiehuis Water, Noordzeeloket en Datahuis Wadden. Met deze samenwerking zijn mooie resultaten neergezet:

  • De Open Data Viewer, Noordzee data zijn vindbaar op de kaart én direct downloadbaar
  • Rapportage Kaderrichtlijn Marien (KRM), van KRM monitoring planning tot de KRM database en rapportage aan de EU

Taken voor de toekomst

IHM is een kleine organisatie met grote ambities die ook steeds vaker gevonden wordt door andere partijen. Zo is het IHM voor datamanagement van het Noordzee Akkoord MONS programma dé kandidaat. Ook wordt het IHM automatisch gevraagd bij kabinetsplannen voor een Informatiehuis voor de BES-eilanden. Omdat ook de automatisering in de IV-sector niet stil staat, wordt het IHM uitgebreid van 5,5 fte naar 6,5 tot 7,5 voor de periode vanaf 2024.

Feestelijke start

Het hele IHM team verzamelde zich voor de ondertekening en daarmee de start van de nieuwe overeenkomst. Katja Portegies (Directeur Veiligheid en Water, Rijkswaterstaat) had al eerder haar handtekening gezet. Nanou Beekman (Directeur Natuur en Visserij, LNV) en Toine Barten (Chef der Hydrografie) bedankten het IHM-team voor het werk tot nu toe. Op naar nog veel meer zoute data in de toekomst!

hand-schudden
Het IHM-team werd bedankt voor alle inzet tot nu toe, en met een (alcoholvrij) glaasje werd getoast op nog veel meer zoute data in de toekomst!