Kennisgeving wijziging ruimtelijk plan voor de Duitse Noordzee en Oostzee

Tot 10 oktober 2022 kunnen overheden en particuliere partijen in de Noordzee- en Oostzeelanden commentaar leveren op de ontwerp documenten in relatie tot de wijziging van het ruimtelijk plan voor de Duitse Noordzee en Oostzee, inclusief de Milieu Effect Rapportage (MER). Aanleiding voor de wijziging is de bevordering van offshore windenergie en de daarvoor nodige netaansluitingen.

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen en bezwaren inzake de wijziging kenbaar maken tot 10 oktober 2022 bij: 
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie
Abteilung O/O33 (Ordnung des Meeres)
Bernhard-Nocht-Str. 78
20359 Hamburg

of per e-mail aan EingangOdM@bsh.de

Wilt u meer weten?
Meer informatie over dit project en alle bijbehorende documenten vindt u op BSH - Meeresfachplanung

Op 15 september 2022 om 9 uur is er een online bijeenkomst in het Duits.