Uitvraag experimenten met passieve visserij Borssele

Op 11 augustus 2021 is in de Staatscourant de uitvraag van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gepubliceerd voor experimenten met passieve visserij in windenergiegebied Borssele. Vanaf deze datum hebben vissers of andere geïnteresseerden acht weken de tijd om te reageren.

Vanaf 17 maart is de toegang tot het windenergiegebied Borssele beperkt tot alleen bestemmingsverkeer (zie de ‘Bekendmaking houdende een verbod zich te bevinden binnen de veiligheidszones van windenergiegebied Borssele’ gepubliceerd in de Staatscourant). Een uitzondering geldt voor diegenen die ruimte voor experimenten met passieve visserij toegewezen krijgen door het ministerie van LNV. Het ministerie is voornemens om ruimte te bieden aan vissers die zijn aangesloten of zich willen aansluiten bij het project ‘Vissen met de Wind’. Doel van de experimenten is om te onderzoeken of passieve visserij in windparken haalbaar is en veilig uitgevoerd kan worden.

Vijf experimenteerruimtes

In de Handreiking Gebiedspaspoort Borssele is kavel II van windenergiegebied Borssele aangewezen als ruimte voor experimenten met passieve visserij. Er zijn in kavel II vijf verschillende experimenteerruimtes beschikbaar (zie afbeelding).

Passieve visserij gebieden

In de experimenteerruimtes 1 t/m 3 kan worden gevist met korven en kubben (FPO), in experimenteerruimte 4 met grondbeugen (LLS) en in experimenteerruimte 5 met handlijnen en hengels (LHP). De experimenten richten zich op de economische haalbaarheid en ecologische wenselijkheid van deze vormen van passieve visserij in windparken.

Voorwaarden, procedure en bezwaar

De voorwaarden om mee te doen aan een experiment met passieve visserij in dit windpark zijn te lezen in de uitvraag (Stcrt. 11 augustus 2021, 37376). Partijen die bezwaar hebben tegen het voornemen van het ministerie, kunnen dit uiterlijk acht weken na de dag van publicatie in de Staatscourant gemotiveerd kenbaar maken. Als deze partijen zelf een experiment aanvullend op het project ‘Vissen met de Wind’ kunnen en willen uitvoeren onder de genoemde voorwaarden, kunnen zij daarvoor een projectvoorstel indienen. Voor meer informatie zie de publicatie in de  Staatscourant van 11 augustus.