Turbine windpark Borssele I & II tijdelijk buiten gebruik door storing en brand

In één van de turbines van het offshore windpark Borssele I & II van Ørsted heeft zich op donderdag 21 oktober een storing voorgedaan en is er vervolgens brand geweest in de gondel, het onderdeel waar de generator zich bevindt. Er waren geen medewerkers aanwezig toen de brand uitbrak en er is niemand gewond geraakt. Ørsted heeft het incident volgens afspraak direct aan Rijkswaterstaat gemeld.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de storing. De turbinefabrikant doet er, in nauwe samenwerking met Ørsted, onderzoek naar. Rijkswaterstaat houdt nauwgezet het verloop van het onderzoek en de eventuele consequenties in de gaten, en verzamelt zelf ook feiten en gegevens.

Er zijn bij het incident geen risico’s geweest voor recreatieve zeevarenden, vissers of andere externe bezoekers; het windpark is immers gesloten voor integrale doorvaart (doorvaren kan alleen via een aangewezen corridor).

Borssele I en II telt 94 turbines. De beschadigde turbine is tijdelijk buiten werking gesteld. De overige turbines vertonen geen afwijkingen. Het offshore windpark blijft dan ook draaien, met uitzondering van de beschadigde turbine en twee andere turbines die er direct op zijn aangesloten. Ørsted werkt eraan om deze twee turbines weer zo snel mogelijk in gebruik te stellen. Door de storing is ook één van de vogelradars - deze helpen om de vogeltrek te voorspellen - buiten gebruik. Zodra het mogelijk is, zal deze vogelradar weer worden ingeschakeld.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de berichtgeving op de website van Ørsted.