Terugkijken: Webinar over het Aanvullend Ontwerp – Programma Noordzee 2022-2027

Op woensdag 6 oktober vond er een webinar plaats over het Aanvullend Ontwerp-Programma Noordzee 2022-2027.

U kunt het webinar online terugkijken.

Het programma van dit webinar was als volgt:

11.00       Opening

Peter van Rooy (moderator)

11.05     Introductie bijeenkomst Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee

Hans Nieuwenhuis (IenW)

11.10            Proces van windenergiegebieden tot bouw van windparken

Titia Kalker (IenW)

11.20     Aanwijzen windenergiegebieden in Aanvullend Ontwerp  Programma Noordzee

Sjoerd Jansen (IenW) en Titia Kalker (IenW)

11.45  Koffiepauze

12.00  Vraag en antwoordsessie

12.40  Vervolgproces Aanvullend Ontwerp

Tina kelder (projectleider Programma Noordzee, IenW)

12.45   Afsluiting