Openbare raadpleging Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Van 22 juli  tot en met 21 oktober 2021 vindt er een openbare raadpleging plaats onder de EU burgers over de gezondheid, de reinheid en de productiviteit van de Europese zeeën.

Goede milieutoestand

Deze raadpleging maakt deel uit van de herziening van de kaderrichtlijn mariene strategie. De EU heeft deze richtlijn in 2008 aangenomen om mariene ecosystemen in een gezonde, productieve en veerkrachtige toestand te brengen en tegelijkertijd een duurzamer gebruik van de mariene hulpbronnen te waarborgen.

Volgens de kaderrichtlijn mariene strategie moest elk EU-land een strategie ontwikkelen om tegen 2020 een "goede milieutoestand" te bereiken en over schone, gezonde en productieve zeeën te beschikken.

Mogelijke wijzigingen

Met dit initiatief wordt nagaan wat er wel en wat er niet bereikt is met deze richtlijn, en wat beter kan. Mogelijk worden er ook wijzigingen voorgesteld.

EU-burgers kunnen hun inbreng aanleveren bij de Europese Commissie via deze website.