Nieuwe AIS-visualisatie op de Noordzee

Solange van der Werff is de eerste promovenda bij de Technische Universiteit Delft die gebruik heeft gemaakt van de op 18 augustus 2020 ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en (de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de) TU Delft.

Deze overeenkomst is tot stand gekomen op initiatief van de afdeling Scheepvaart van RWS Centrale Informatievoorziening in samenwerking met de TU Delft. Met de door ons beschikbaar gestelde data heeft Solange een vernieuwde manier van visualiseren van activiteiten op het water ontwikkeld.
In onderstaande 'scrollytelling' (eerder verschenen op het intranet van de TU Delft) lees je er meer over.

Plek voor onze plannen?

De Noordzee speelt een belangrijke rol in de energietransitie als potentiele locatie voor windenergie, zonne-energie en opslag van CO2. Ook voor de bouw van een vliegveld of woningen overweegt men naar zee uit te wijken door gebruik te maken van drijvende eilanden. Maar is er wel genoeg plek voor deze plannen?


Miljoenen scheepsposities op de kaart

Solange van der Werff (CiTG) maakt op een unieke manier de drukte op de Noordzee inzichtelijk. Hiervoor heeft ze een nieuwe gedetailleerde kaart met activiteiten van het scheepvaartverkeer ontwikkeld. Voor deze unieke kaart maakt Van der Werff gebruik van een dataset van onder andere scheepsposities, koers en snelheden: zogenoemde AIS (Automatisch Identificatie Systeem) gegevens. Dit systeem wordt gebruikt door schepen onderling, maar ook door verkeers- en havendiensten. Rijkswaterstaat deelt de data met de TU Delft voor onderzoek naar de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Op de kaart worden 400 miljoen datapuntenweergegeven, die over een periode van vier maanden zijn verzameld.

Solange van der Werff presenteert haar bevindingen op het Offshore Expertise Centrum in Stellendam
Solange van der Werff presenteert haar bevindingen op het Offshore Expertise Centrum in Stellendam

Inzicht in verkeersveiligheid en emissie

Met deze vernieuwde manier van visualiseren wordt de drukte op de Noordzee en onze binnenwateren nog beter in kaart gebracht. Op grote schaal is goed te zien welke ruimte al wordt gebruikt. Door in te zoomen ontstaat er inzicht in welk soort activiteiten in deze ruimte plaatsvinden. Van der Werff: ‘Deze kennis is te gebruiken voor simulatiemodellen. Bijvoorbeeld om een voorspelling te doen van veranderingen die optreden op het moment dat er nieuwe activiteiten op zee worden gepland. De geanalyseerde veranderingen bieden naast routes en snelheden van schepen, ook inzicht in verkeersveiligheid en schattingen van emissies. Op deze manier kunnen we beter antwoord geven op de vraag of er genoeg ruimte is voor toekomstplannen op zee.’

Solange van der Werff op het Offshore Expertise Centrum in Stellendam
Solange van der Werff op het Offshore Expertise Centrum in Stellendam

Samenwerkingspartners

Voor haar onderzoek werkt Van der Werff nauw samen met Rijkswaterstaat, Deltares en Marin. Rijkswaterstaat deelt de AIS gegevens in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de TU Delft. De privacy van schippers is gewaarborgd. De data wordt eerst geanonimiseerd en alle gevoelige gegevens worden verwijderd. Het huidige onderzoek is een van de eerste toepassingen door Nederlandse onderzoekers voor Microsoft’s Planetary Computer. SmartPort and Port of Rotterdam sponsoren dit project, dat het promotieonderzoek is van Solange van der Werff aan de TU Delft.

Het persbericht dat in overleg met RWS is uitgedaan vind je hier.