Wozep (Wind op zee ecologisch programma) onderzoek leidt tot wetenschappelijke publicatie over strandingen van bruinvissen.

Om meer inzicht te krijgen in bruinvispopulaties op de Noordzee heeft het Wind op zee ecologisch programma (Wozep), onderzoek laten doen naar de verspreiding en demografie (verschillen tussen geslacht en leeftijdsklassen) van gestrande bruinvissen (Phocoena phocoena) in de zuidelijke Noordzee.

Dit onderzoek, gedaan door onderzoeker Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht samen met collega onderzoekers uit andere Noordzeelanden, heeft uiteindelijk geresulteerd in de publicatie in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Biological Conservation. Om de negatieve effecten van menselijke activiteiten op zee, zoals wind op zee, in relatie tot bruinvissen in te kunnen schatten, moeten we een goed beeld hebben van onder andere hun verspreiding, populaties en sterfte.

Stranded porpoise
Gestrande bruinvis (bron: Universiteit Utrecht)

De toename in strandingen op de Nederlandse kust, die is gevonden in dit onderzoek, komt overeen met een oplopend aantal waarnemingen van levende dieren in deze regio. Het onderzoek heeft zich niet gericht op de oorzaken van deze strandingen en er zijn ook geen omgevingsvariabelen, zoals wind- en stroming richting, meegenomen in de modellen. Daarom is het dus niet duidelijk wat de toename van het aantal strandingen heeft veroorzaakt.

In de Engelstalige Wozep-nieuwsbrief is een artikel verschenen over dit strandingen onderzoek.