Sportvissers extra geïnformeerd over regels doorvaart en medegebruik windparken

Drie Nederlandse windparken in de Noordzee zijn sinds 2018 onder strikte voorwaarden opengesteld voor doorvaart en medegebruik voor (onder andere) sportvissers. Nu blijkt dat een aantal van de sportvissers de regels niet naleeft.  De Kustwacht heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en Sportvisserij Nederland sportvissers geïnformeerd via een brief.

Sportvissers kunnen sinds twee jaar vissen in de drie bestaande windparken voor de Hollandse kust (Offshore Windpark Egmond aan Zee, Prinses Amalia Windpark voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen voor de kust van Noordwijk). Dit medegebruik staat wel onder druk. Enerzijds omdat meer partijen – zoals zeewierkweek of andere aquacultuur – gebruik willen maken van de parken. Anderzijds omdat de nieuwe windparken veel groter zullen worden en er in passages doorheen gevaren gaat worden. Bovendien volgt een  aantal sportvissers de regels voor het vissen in windparken niet op.

Doorvaart nieuwsbericht

Monitoring
Rijkswaterstaat heeft samen met de Kustwacht de afgelopen twee jaar het doorvaren in de drie windparken gemonitord. Daarbij is specifiek gekeken naar het varen binnen de 50 meter zone rondom de windturbines. Het varen en vissen binnen deze zone is niet toegestaan om de kabels en de turbines te beschermen tegen mogelijke schade. Uit de monitoring blijkt dat een deel van de sportvissers zich niet aan de 50 meter zonering heeft gehouden. Om te voorkomen dat nog vaker te dicht in de buurt van turbines wordt gevaren en/of gevist, houdt de Kustwacht komend jaar extra toezicht in de genoemde windparken. Bij een overtreding van de regels kan een boete oplopen tot maximaal 20.500 euro, één jaar hechtenis of een taakstraf.

Sportvisserij Nederland
Sportvisserij Nederland roept op haar website de sportvissers op om zich strikt te houden aan de regels (en veiligheidstips) zoals die staan vermeld in de Gedragscode voor veilig varen door windparken.