Noordzeeakkoord

Het Noordzee akkoord is 19 juni jongstleden aangeboden aan de Tweede Kamer. Het akkoord omvat de afspraken tussen het Rijk en stakeholderpartijen over keuzes en beleid gericht op de balans in activiteiten op de Noordzee tot en met 2030 en daarna.