Informatie aanlegwerkzaamheden Net op zee voor watersporters en vissers

Om watersporters en vissers te informeren over de aanlegwerkzaamheden voor het Net op zee voor het windenergiepark Hollandse Kust (zuid) heeft TenneT een folder (pdf, 688 kB) gemaakt.

Het Net op zee verbindt Hollandse Kust (zuid) en nog twee toekomstige windenergiegebieden met het hoog- spanningsnet op land. Er worden hoogspanningskabels in de zeebodem gelegd en worden transformator platformen in zee geplaatst. De werkzaamheden starten in de zomer van 2020.