Gezamenlijk Rijkswaterstaat en EU-project SEANSE ten einde

Rijkswaterstaat droeg de afgelopen twee jaar, vanaf februari 2018, bij aan het EU-gesubsidieerde project SEANSE (Strategic Environmental Assessment North Sea Energy). In het project werd samengewerkt met onze Noordzee buurlanden om te komen tot meer coherentie in de methodiek om de gevolgen van grootschalige windenergie–ontwikkeling voor zeevogels en -zoogdieren te bepalen en te beoordelen.

Daarnaast hebben de projectpartners bekeken hoe bij grensoverschrijdende aspecten de relevante stakeholders betrokken kunnen worden en hoe zij data en kennis kunnen delen. Voor dit laatste is een dataportal ontwikkeld. Alle resultaten zijn beschikbaar via de speciaal ingerichte website www.northseaportal.eu. Het samenvattend eindrapport is hier ook beschikbaar.