Denen, Duitsers en Engelsen starten internationale consultatie over hun mariene ruimtelijke plan

Volgens de Europese richtlijn 2014/89/EU tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning om het ruimtegebruik op zee te plannen dient een eerste maritiem ruimtelijk plan uiterlijk maart 2021 worden vastgesteld. Daarbij staat internationale samenwerking centraal en is er speciale aandacht voor de verbinding tussen land en zee. Zo werkt men in Nederland aan het Programma Noordzee 2022-2027 (als onderdeel van het Nationaal Water Programma). In onze buurlanden wordt ook hard gewerkt aan het maken van dergelijke plannen. Hier een overzicht van deze initiatieven.

Denemarken: Zij maken voor het eerst een maritieme ruimtelijke plan. Dit plan gaat vooral over het aanwijzen van gebieden voor energie-opwekking en natuurbescherming.  Er loopt een consulatie van 26 maart tot 24 april 2020 over de scope van de planMER. Daarna wordt deze planMER opgesteld en ter visie gelegd in de periode juni – november 2020.  Met betrekking tot grensoverschrijdende effecten gaat het over scheepvaartverkeer en scheepvaartveiligheid, obstructie van routes voor migrerende vogels, verplaatsen van zee-vogels door vermijdingsgedrag, gevolgen voor zeezoogdieren, vervuiling inclusief olievervuiling, CO2 uitstoot en visuele impacts.

De rapporten zijn beschikbaar in het Deens en Engels via www.havplan.dk. Opmerkingen dienen met referentienummer 2020-3411 gestuurd worden naar espoo@mst.dk.

Duitsland: Het gaat hier om een herziening van hun maritieme ruimtelijk plan. De eerste internationale stap is het verwittigen van de buurlanden van hun planning en het inventariseren wie van de autoriteiten in de buurlanden betrokken willen worden. Dat is inmiddels gebeurd. Er is reeds een concept beschikbaar met drie verschillende planning opties via hun website (in het Duits en Engels):  https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/Revision/revision_node.html

Indien de consultatie verder gaat, zal dit via het Noordzeeloket worden aangekondigd.

Verenigd Koninkrijk: Hoewel het onduidelijk is wat deze EU richtlijn voor het Verenigd Koninkrijk betekent, gaat de planning van de maritieme ruimte vooralsnog door. Recentelijk heeft Engeland voor twee deelgebieden de consultatie gestart. Het gaat om de gebieden North East Inshore en North East Offshore. Deze liggen vanaf Eastfields (ter hoogte van York) noordelijk tot aan de grens met Schotland en tot boven de Doggersbank; ze grenzen niet aan de Nederlandse EEZ.

De documenten zijn beschikbaar via:

https://www.gov.uk/government/publications/draft-north-east-marine-plans-documents

België: Zoals eerder gemeld is het vernieuwde Belgische maritieme ruimtelijke plan recentelijk in werking getreden. Zie hiervoor https://www.noordzeeloket.nl/beleid/internationaal/plannen-buurlanden/