Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid: Het roer moet om!

`Het roer moet om!’ is de titel van de essaybundel die op 18 maart is aangeboden aan de verantwoordelijke beleidsdirecteuren van de ministeries van LNV en IenW. De bundel bevat twaalf essays geschreven door wetenschappers van onder meer WMR, TNO, NIOZ en WUR. De essays gaan over de grote vraagstukken van het Noordzeebeleid.

De thema’s van de essays, variërend van monitoring en soortbescherming tot stakeholderbetrokkenheid en de rol van kennis in beleid zijn al vele malen besproken tijdens seminars, Noordzeedagen en andere evenementen waar de ontwikkeling van het Noordzeebeleid in het kader van Noordzee2030 centraal staat. En dat is ook de functie van deze bundel: discussie en dialoog stimuleren met stakeholders van de Noordzee rondom het toekomstige Noordzeebeleid. De bundel is verzonden naar een groot aantal betrokkenen bij de strategieontwikkeling Noordzee 2030.

De bundel is ook digitaal beschikbaar: Het roer moet om, essaybundel Noordzee 2030. (pdf, 8.5 MB)

Veel leesplezier gewenst namens het projectteam Noordzee 2030!

Het roer moet om-

Directeuren Liz van Duin (IenW), Karel Schuurman (LNV, Visserij) en Ad Tabak (plv. LNV, Natuur), Wim van Urk (Programmamager Noordzee IenW en co-projectleider Noordzee 2030) en Elsje Duimel (redactie) na overhandiging van ‘Het Roer Moet Om!’ door Ton IJlstra (Programmamanager Noordzee LNV, co-projectleider Noordzee 2030, redactie) en Marije Siemensma (MS&C, redactie).