Regels doorvaart en medegebruik Nederlandse windparken op de Noordzee

Het recreatieseizoen is op 1 april 2019 weer van start gegaan. De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeen. Sinds 1 mei 2018 is het toegestaan voor de kleinere schepen om door drie windparken voor de Nederlandse kust te varen. Om veilig door de windparken te varen gelden er strikte regels.

Wat zijn de regels?

De windparken zijn alleen toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter na zonsopgang en tot zonsondergang. Hierin zijn de tijden van het KNMI bepalend. Ook is het verplicht een AIS transponder aan te hebben. Activiteiten die binnen een windpark tot gevaarlijke situaties en hinder leiden, zoals duiken, kitesurfen en roekeloos vaargedrag, zijn verboden. Voor een compleet overzicht van de regels, zie: de gedragscode voor veilig varen door windparken.

Waarom een vrije doorvaart?

Met het toegankelijk maken van de windparken voor de kleine scheepvaart zet de Nederlandse overheid in op meervoudig ruimtegebruik. Het recht van vrije doorvaart op zee blijft hierdoor mogelijk. Het toegankelijk maken van de windparken geldt voor drie bestaande windparken op de Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Dit zijn: het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Wat als er problemen zijn?

De Kustwacht controleert de naleving van de regels en coördineert hulp waar nodig. Op overtreding van de regels staat een geldboete. Mocht u in de problemen komen in een windpark, dan kunt u een noodoproep aan de Kustwacht doen. Houdt u er wel rekening mee dat reddingshelikopters beperkter inzetbaar zijn in een windpark.

Hoe is het gegaan sinds de openstelling van de windparken in 2018?

Direct na de openstelling van de windparken is gebruik gemaakt van de mogelijkheid op doorvaart. Het eerste jaar is probleemloos verlopen; de keten voor toezicht en handhaving werkt.


Voor meer informatie: