Nieuwe windatlas voor offshore windenergiesector

Het KNMI, 'ECN part of TNO' en Whiffle komen met een nieuwe en verbeterde windatlas. Met de informatie in de Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) kunnen de Nederlandse overheid en windturbineontwikkelaars offshore windparken efficiënter plannen, bouwen en exploiteren.

De oude KNMI-windatlas uit 2013 (KNW) is uitgebreid van 35 naar 40 jaar (1979-2019). Daarnaast is ook een nieuwe 10-jarige windatlas gemaakt voor de Noordzee (DOWA). De nieuwe atlas bevat windinformatie tot grotere hoogte en voor een groter domein, de mogelijkheid om lokaal verder in te zoomen en een betere representatie van de werkelijkheid van uur tot uur (dagelijkse gang). Met deze informatie kunnen de Nederlandse overheid en windturbineontwikkelaars offshore windparken nog efficiënter plannen, bouwen en exploiteren.

Voor meer informatie zie: DOWA.