Maatschappelijke consultatie Noordzeeoverleg/NZO

Het Noordzeeoverleg onderzoekt samen met de betrokken ministeries en stakeholders waar op de Noordzee de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en waar keuzes gemaakt moeten worden.

Iedereen met een oplossing of concreet idee voor deze opgaven en het effect daarvan op ruimtegebruik van de Noordzee, is uitgenodigd dit in te brengen via een digitale vragenlijst.

> Ga naar de website van het OFL om uw idee in te brengen

Heeft u vragen?

Neem bij vragen contact op met Mieke Visch van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) via mieke.visch@minienw.nl of 06-11763516 (maandag tot donderdag).

Lees meer over  het Noordzeeoverleg op de  website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).


idee of oplossing