Jaarverslag Staatstoezicht Op De Mijnen verschenen

Als 2018 iets heeft gebracht, is het wel: het groeiend besef van het belang van aandacht voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond. Bij die ontwikkeling past alert en gericht toezicht.
Hoe SodM dat in 2018 heeft gedaan, leest u in het online SodM Jaarverslag .

Een verdere verdieping van het thema veiligheid en de energietransitie geeft Inspecteur-generaal der Mijnen in een interview in Energeia.