Enquête bekendheid met de regels voor doorvaart windparken op zee en blik naar de toekomst

Deze enquête is onderdeel van een evaluatie over doorvaart in de windparken op de Noordzee en kan bijdragen aan het beleid dat door de overheid wordt ontwikkeld voor de toekomstige windparken op zee.

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het gaat om het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het Prinses Amalia Windpark (PAWP) en het windpark Luchterduinen (LUD). De windparken zijn toegankelijk onder strikte voorwaarden. Met het toegankelijk maken van deze windparken voor doorvaart heeft de Nederlandse overheid ingezet op meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee. Het recht van vrije doorvaart zoals dat geldt op de Noordzee kan hierdoor deels blijven bestaan ook binnen de windparken.

Dit onderzoek is nodig om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van doorvaart in de windparken. Wij vragen u deel te nemen aan de enquête.

Het invullen van de enquête duurt c.a. 8 minuten.

Start enquête

Doorvaart windpolenpark