Workshop Offshore Windenergiegebieden Hollandse Kust III en IV

Op 23 oktober 2018 is er een workshop in de RAI in Amsterdam over de windenergiegebieden van Hollandse Kust. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat en Tennet presenteert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) de finale versie van de zogenoemde Project and Site Description voor de komende tender van Hollandse Kust (zuid) Windenergiegebieden III en IV.

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich opgeven. Stuur voor 18 oktober een e-mail naar woz@rvo.nl onder vermelding van:

  • 'participation workshop 23 October'
  • uw naam
  • bedrijfsnaam
  • e-mailadres

De workshop vindt plaats tijdens de beurs Offshore Energy 2018. Deelnemers aan de workshop moeten zich registreren voor Offshore Energy 2018. Registratie is kosteloos.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van rvo.nl.