WindDays 2018

Op 13 en 14 juni vinden de WindDays 2018 (beurs en conferentie) plaats in het WTC in Rotterdam. Op dit evenement draait alles om windenergie.

Praat samen met 2500 windenergie professionals over de laatste ontwikkelingen in de on- en offshore windsector. André Kuipers, vertegenwoordigers van overheidsinstanties en vooroplopende bedrijven uit de industrie verzorgen de key note speeches.

Conferentie en beurs

Tijdens 30 parallelsessies delen meer dan 120 experts tijdens de WindDays hun kennis en ervaring over de laatste ontwikkelingen in de windsector.

Meer dan 70 standhouders en start-ups presenteren hun producten en diensten op een spectaculaire beursvloer. Als bezoeker bent u als eerste op de hoogte van de onderhandelingen over het nieuwe Klimaatakkoord, het tenderbeleid wind op land van het RVB, de nieuwste technologische ontwikkelingen en innovaties voor wind op zee en veranderingen in de samenwerking met coöperaties en bewoners.

Op de Rijksstand nummer 21 – 24 bent u van harte welkom voor een gesprek over wet- en regelging met één van de adviseurs van RVO.nl, Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Energietransitie en windenergie

Het opwekken van windenergie is een belangrijk onderdeel in de energietransitie. Zowel op land als op zee is windenergie nodig. Om dit te realiseren is de samenwerking tussen overheid,  bedrijven en maatschappelijke organisaties van belang.

Windenergie op land

Bij windprojecten speelt de overheid een cruciale rol bij het doorlopen van procedures en bij de afstemming tussen initiatiefnemer en omwonenden. Zijn er al windinitiatieven in uw gemeente of verwacht u deze? Dan is dit dé gelegenheid om uw kennis op dit vlak te vergroten en uw netwerk te verbreden.

Windenergie op zee

Door de publicatie van de nieuwe Routekaart windenergie op zee 2024 – 2030 en de openstelling van de reeds bestaande windparken op zee voor scheepvaart met een lengte kleiner dan 24 meter hebben invloed op de Noordzee maar ook op ons elektriciteitsnetwerk. Daarnaast gaat eind 2018 de tender open voor het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV. We vertellen u hier graag meer over.

Voor meer informatie

zie de site van de beurs: winddays.nl of van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:  rvo.nl.