Noordzeedagen 2018

De Noordzeedagen is een jaarlijks terugkerend tweedaags congres waar wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en informatie delen die betrekking heeft op onderzoek en gebruik van de Noordzee.

Op 4 en 5 oktober 2018 organiseert het NIOZ de Noordzeedagen op Texel. Tijdens deze editie nodigen wij deelnemers uit om de beleids- en onderzoeksthema’s van vorige jaren om te denken naar concrete acties. Sinds de Noordzeedagen van 2017 zijn essays opgesteld waarin de thema’s zijn uitgewerkt: herstel van de natuur, duurzaam gebruik van de ruimte, de mogelijkheden rondom voedselvoorziening en de energie-transitie in een robuuste Noordzee. Deze thema’s krijgen veel aandacht in het komende Noordzee2030 programma en in de Blauwe Route van de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA).

De Noordzeedagen zijn opgebouwd uit informatieve en interactieve sessies waarbij er voldoende ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan en actieplannen te maken.

Aanmelden kan via de website van de Noordzeedagen 2018.