Nieuw windpark Noordzee met subsidieloze procedure

Voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)  stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opnieuw een procedure open om zonder subsidie een windpark in de Noordzee te bouwen en te exploiteren.

Deze procedure is vergelijkbaar met die voor de kavels I en II. Anders is dat de kavels III en IV zich deels binnen de '12-mijlszone' bevinden, waar de Nederlandse staat eigenaar is van de zeebodem. Het windpark zal ongeveer 700 MW aan  duurzame energie opwekken, voldoende om ongeveer een miljoen huishoudens van duurzame stroom te voorzien. De  kostprijs voor wind op zee daalde de afgelopen jaren spectaculair -  mede door de Nederlandse aanpak. In overleg met  marktpartijen is daarom besloten ook voor de kavels III en IV van Hollandse Kust (zuid) een procedure zonder subsidie open  te stellen.

Opstalvergoeding

Om het eigenaarschap van het toekomstige windpark goed te regelen, rekent het Rijksvastgoedbedrijf een  opstalvergoeding. Deze opstalvergoeding is gebaseerd op een bedrag € 0,98 per MWh per jaar (exclusief indexatie). EU- wetgeving over staatssteun bepaalt dat deze vergoeding marktconform moet zijn. Medio december wordt de  opstalovereenkomst met de voorwaarden voor verkrijging van het opstalrecht gepubliceerd.

Aanvragen vergunning

Marktpartijen kunnen hun aanvraag voor de vergunning van 1 maart tot en met 14 maart 17:00 uur indienen bij RVO.nl. Dit  is de tweede keer dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een procedure openstelt om zonder subsidie een  windpark te bouwen en te exploiteren.

Lees meer hierover in de Publicatie van de Staatscourant.