Informatieavond Wind op Zee en netaansluiting op land

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert in samenwerking met TenneT en Rijkswaterstaat een informatieavond over:

  • het ontwerpkavelbesluit V Hollandse Kust (noord) en de bijbehorende milieueffectrapportage voor het windpark op zee
  • het voorkeursalternatief voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) ( hiermee wordt het windpark op zee op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten)

Kavelbesluit

In het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden het windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Het onderzoek naar de milieueffecten voor de kavel is afgerond. U kunt inspreken op het ontwerpkavelbesluit en de onderliggende stukken. Daarbij kunt u aangeven wat er volgens u aan veranderd moet worden.

Aansluiting op land

Parallel aan het kavelbesluit worden onder de rijkscoördinatieregeling het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)  voorbereid. Het tracé voor de kabelverbinding tussen het windpark en het hoogspanningsstation in Beverwijk (het voorkeursalternatief ) is nu bekend.

Vagen stellen en informatie inwinnen

U bent van harte welkom om vragen te stellen en informatie in te winnen. De avond is opgezet als inloopavond. Er is geen plenair gedeelte. Dit betekent dat u kunt binnenlopen tussen 19.00 uur en 21.00 uur. In de zaal zijn medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, van Rijkswaterstaat, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en van TenneT aanwezig.

Inspraak op het ontwerpkavelbesluit

Tijdens de informatieavond is een notulist aanwezig die uw zienswijze op het ontwerpkavelbesluit V Hollandse Kust (noord) kan opnemen. U kunt uw zienswijze ook digitaal via het reactieformulier op bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windparken. Wind op zee – kavels Hollandse Kust (noord) V’ indienen, vanaf het moment dat de inspraak start.

Voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) is in deze fase geen inspraak mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie zie ook: bureau-energieprojecten.nl.

Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.


Tijd en plaats

Datum: 19 juni 2018
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Locatie: Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50, Wijk aan Zee