Geactualiseerde Mariene Strategie, deel 1

Vanaf 2 maart 2018 ligt het ontwerp voor de geactualiseerde Mariene Strategie (deel 1) ter inzage.

Vanaf 2 maart tot en met 12 april kunnen zienswijzen worden ingediend via platformparticipatie.nl. De EU-lidstaten krijgen via het KRM-netwerk de gelegenheid om te reageren.

Wat is de Mariene Strategie

De Mariene Strategie is de implementatie voor Nederland van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). De KRM verplicht de lidstaten om een mariene strategie voor hun deel van de zee of oceaan te hebben die gericht is op het bereiken van de goede milieutoestand in 2020.

De mariene strategie bestaat uit drie delen:

  • Deel 1 (2012): de initiële beoordeling met een beschrijving van de huidige milieutoestand, formulering van de gewenste goede milieutoestand, indicatoren en milieudoelen.
  • Deel 2 (2014): het monitoringprogramma.
  • Deel 3 (2015): het programma van maatregelen (onderdeel van de Beleidsnota Noordzee en het Nationaal Waterplan)

De KRM kent een cyclus van 6 jaar. Wat nu de inspraak ingaat is het ontwerp van de actualisatie van deel 1 van de mariene strategie (MS1).

Het Ontwerp

In de ontwerp actualisatie van de Mariene Strategie deel 1 zijn de toestand van het milieu in het Nederlandse deel van de Noordzee, de goede milieutoestand die we zouden willen bereiken, de milieudoelen voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en indicatoren om de voortgang richting een gezonde Noordzee en een duurzaam gebruik te meten opgenomen. Ten opzichte van 2012 zijn er in de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1 geen nieuwe doelen gesteld. Wel zijn de doelen waar mogelijk duidelijker omschreven.