Doorvaart en medegebruik Nederlandse windparken toegestaan op de Noordzee

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Gebruik van ruimte

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Deze drukte zal de komende jaren toenemen, onder meer door de aanleg van windparken. Daarom is het van belang dat de ruimte in deze zee zo goed mogelijk wordt benut. De Nederlandse overheid streeft naar een efficiënt en meervoudig gebruik van de ruimte in deze zee. Het openstellen van de Nederlandse windparken voor kleine scheepvaart draagt daaraan bij.

Windparken

Windparken op zee zijn nu niet toegankelijk voor derden. Maar omdat de windparken veel ruimte innemen op het toch al drukke Nederlandse deel van de Noordzee, is in 2015 besloten om deze regel aan te passen. Dit staat in het Nationaal Waterplan 2016-2021. De Nederlandse overheid zet daarmee in op meervoudig ruimtegebruik zoals doorvaart en medegebruik van windparken, om zo het recht van vrije doorvaart op zee zo veel mogelijk te laten gelden.

Doorvaart en medegebruik

Doorvaart en medegebruik van windparken is daarmee een goed voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik: de bestaande windparken blijven hun energie opwekken en is het voor (kleine) scheepvaart mogelijk om de zee tussen de turbines onder strikte voorwaarden te bevaren. Tot 1 mei 2018 blijven de windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee gesloten voor alle scheepvaart.

Openstelling per 1 mei 2018

Vanaf 1 mei 2018 is het voor schepen tot maximaal 24 meter onder strikte voorwaarden mogelijk om door de windparken (OWEZ, PAWP en LUD) te varen of om deze te gebruiken voor een beperkt aantal activiteiten van medegebruik zoals sportvisserij.

Strikte voorwaarden

Na openstelling zijn de windparken alleen toegankelijk onder strikte voorwaarden. Overtreden van de voorwaarden of betreden voor openstelling wordt gezien als een strafbaar feit en zal als zodanig vervolgd worden.

Bekijk de animatie voor een visuele presentatie van de regels

Gesloten gebied

Ook na 1 mei 2018 blijven de Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten noorden van de Wadden blijven gesloten gebied.

Regels

Windparken zijn kostbare industriële installaties. Doorvaart en medegebruik van windparken brengen specifieke risico’s met zich mee voor gebruikers en voor de installaties zelf. Daarom zijn er regels opgesteld voor uw eigen veiligheid en om schade aan de windturbines en kabels te voorkomen.

Kustwacht

De Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig. Op overtreding van de regels staat een geldboete. Mocht u in de problemen komen in een windpark, dan kunt u een noodoproep aan de Kustwacht doen. Houdt u er wel rekening mee dat reddingshelikopters beperkter inzetbaar zijn in een windpark.


Voor meer informatie: