Two Towers winnaar van tender Borssele Innovatiekavel V

Vrijdag 6 april 2018 maakte minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend dat Two Towers B.V. winnaar is van de tender Borssele Innovatiekavel V.

Het consortium  gaat innovaties testen als: windmolens die vorming van oesterbanken stimuleren en het ecosysteem van de Noordzee verbeteren. Een innovatiesysteem tussen de mast en de fundering, zodat windmolens langer meegaan en minder onderhoud nodig hebben.

Innovatiekavel

Het innovatiekavel, een proefgebied tussen de al gegunde kavels Borssele I en III, biedt de mogelijkheid om nieuwe, al ver ontwikkelde technieken in de praktijk te testen en te demonstreren aan windparkbouwers wereldwijd. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de kostprijsreductie van windenergie op zee, de kennisopbouw en concurrentiepositie van Nederland.

Subsidie

Voor het testen van de innovaties krijgt het Two Towers (een consortium van Van Oord Renewable Finance, Investri Offshore en Green Giraffe Holding) een innovatiesubsidie van maximaal 15 miljoen euro. Daarnaast krijgt het voor de geleverde stroom een maximale subsidie van 35 miljoen euro.

Oesterbanken

Door de afwezigheid van bodemverstorende activiteiten, zoals sleepnetvisserij, kunnen zich in de buurt van windmolens nieuwe ecosystemen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan oesterbanken. Om dit natuurproces te stimuleren legt het consortium oesterbanken aan. De oesterbanken voorkomen erosie van de bodem rond de fundering van de windmolens en helpen het herstel van het maritieme ecosysteem in de Noordzee.

Op de bodem komen stenen van diverse soorten en afmetingen. De stenen moeten de stroming van het water en het omwoelen van de bodem beperken. Zo ontstaat er een ideale leefomgeving voor oesters.

Bij de aanleg worden oesters in verschillende levensstadia toegevoegd, die zich vervolgens vermeerderen en verspreiden door de Noordzee. Goed nieuws voor de oesters maar niet voor culinaire liefhebbers). De oesterbanken worden niet geoogst en blijven op het rif om de zeebodem verder te herstellen en het ecosyteem te ontwikkelen.

Langere levensduur en hoger rendement

Een innovatieve klemverbinding tussen de fundering en de mast maakt de bouw van windmolens gemakkelijker en goedkoper. Een op aluminium gebaseerde bescherming zorgt voor een hogere levensverwachting van de mast en heeft minder onderhoud nodig.

Daarnaast zal een innovatief coatingsysteem worden toegepast. Hierdoor wordt corrosie op een efficiënte, veilige en milieuvriendelijke manier bestreden De levensduur en het rendement van investeringen wordt hierdoor verhoogd.

Planning bouw

Two Towers heeft aangegeven in 2020 te starten met de bouw en het windpark in 2021 gerealiseerd te hebben met 2 turbines van 9.5 MW. Hiermee krijgt het windpark een totaal geïnstalleerd vermogen van 19 MW.


Meer informatie

Op de site van rvo.nl staat meer over Borssele, kavel V en ook op het Noordzeeloket.nl vindt u hier het één en ander.