Windparken zonder subsidie overheid

Het bedrijfsleven gaat mee met de inzet van de overheid om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te gaan bouwen en exploiteren. In de periode tussen 15 en 21 december 2017 zijn één of meer aanvragen voor een vergunning ingediend.

De komende maanden worden de ingediende aanvragen beoordeeld en wordt de partij met het beste plan als winnaar aangewezen. Het resultaat van de beoordeling zal eind maart 2018 bekend zijn. Dit windpark op de Noordzee moet vanaf 2022 een miljoen huishoudens van elektriciteit gaan voorzien.

Zie ook de Kamerbrief over de aanvragen bij de vergunningsverleningsprocedure kavel I en II.

Innovatiekavel

Van 2 tot en met 18 januari loopt nog een vergunningsprocedure; voor de ontwikkeling van Kavel V van het windenergiepark Borssele. Dit is een kavel waar innovatie en het testen van nieuwe technologie centraal staat.