Presentatie workshop Vervolgroutekaart NZdagen 5-10-2017